Compania Municipală Tehnologia Informației București (CMTIB) SA, a fost inființată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 130/2017, cu obiectivul de a presta servicii de calitate la prețuri competitive, în vederea acoperirii nevoilor generate pe segmentul IT&C pentru Municipiul București și unitățile subordonate. CMTIB desfășoară activități în folosul entităților juridice, la care Municipiul București este acționar majoritar.